Custom Made: Volledig maatpak

5 Feiten over Rsam Custom Made

 

 

Migrate your existing in Control approach without problems in Rsam!

De custom made aanpak is ook gebaseerd op bestaande voor geconfigureerde templates. Het implementatietraject is echter anders.Rsam maakt eerst een verschillen analyse tussen het template configuratie  en uw bestaande aanpak of systemen. De analyse reguleert in een verschillenoverzicht.In het project word bepaald welke aanpassingen in Rsam of in uw aanpak wenselijk zijn. Vervolgens maken we gebruik van twee aanpakken:

 1. We trainen admins om zelf aanpassingen te maken.
 2. We passen Rsam volledig aan en trainen u voor het onderhoud.
Demo aanvragen

“Ondanks het Custom Made traject hebben wij een aantal zaken van de template overgenomen die een verbetering zijn voor onze aanpak. Het traject verliep beheerst en is binnen tijd en budget opgeleverd”.

– Business Control, finance industrie –

1. Custom Made is niet complex

Software implementaties hebben een slecht imago als het om beheersing en tijdigheid aankomt. De grootste zorg van de opdrachtgever is budget bewaking en tijdige oplevering tegen de juiste requirements.

Rsam implementations are being carried out by a standard approach. Based on the first conversations, RFI and RFP a fixed price is issued Op basis van de eerste gesprekken, RFI en RFP wordt een fixed price afgegeven supported with a plan of action. The approach consists of templates, the adjustments to be realised and the needed support.We can yield Rsam fully adjusted and furnished or train admins to do this totally by themselves.

 

2. Custom Made maakt u niet afhankelijk van Rsam consultants

Afhankelijkheid van de experts die voor u de implementatie hebben uitgevoerd is het laatste wat u wilt. Gaande weg ontstaan er nieuwe requirements voor het systeem omdat u nieuwe inzichten heeft of omdat uw volwassenheid van de In Control aanpak toeneemt. U wilt zelf in staat zijn deze aanpassingen door te voeren.

Rsam is een gestructureerd systeem, iedere modules is opgebouwd vanuit dezelfde bouwstenen. Hierdoor is u admin snel in staat om (ook voor nieuwe modules) zelf configuratie en onderhoud uit te voeren. Gedurende het traject vindt veel kennisoverdracht plaats. De gehele filosofie van Rsam is gericht op zelfstandig door te evolueren met de bestaande en/of nieuwe modules.

 

 

3. Custom Made maakt uitbreiding met nieuwe modules mogelijk

Maatwerk zorgt vaak voor problemen bij upgrades of uitbreidingen. Hierdoor kunnen ontwikkelen soms volledig een upgrade of uitbreiding blokkeren. Belangrijk voor u als organisatie is om te voorkomen dat u in deze situatie terecht komt.

Custom Made vergt bij Rsam geen programmeerwerk maatwerk maar is puur gericht op customizing. Hiermee is gewaarborgd dat u altijd kunt upgrade en de voordelen van de laatste functionaliteit tot uw beschikking heeft. Ook zijn alle templates eenvoudig aan te passen op uw specifieke Custom Made configuratie, zodat toekomstige initiatieven eenvoudig kunnen worden geïntegreerd volgens het Plug & Play principe.

4. Ook best practices zin beschikbaar binnen Custom Made

In Control trajecten zijn trajecten die meerdere jaren lopen en zich ontwikkelen in de breedte en diepte. Voor ieder GRC initiatief is een template opgesteld die volledig integreert met de geïmplementeerde template(s). De geïmplementeerde template(s) worden door de organisatie zelf aangepast naar mate de volwassenheid GRC toeneemt.

De volgende modules zijn in template opzet beschikbaar:

 1. Risico Management & Control Testing
 2. Action Management
 3. Incident Management
 4. Policy Management (compliance)
 5. Audit Management
 6. ISMS (Informatie beveiliging inclusief CoBIT en ISO 27001)
 7. Vulnerability Management

5. Custom Made hoeft niet duur te zijn.

Aanpassingen doorvoeren om basis van templates kent grote voordelen. Ondanks dat u voor uw organisatie een unieke aanpak wenst, zijn er standaard veel doordachte functionaliteiten beschikbaar. Daarom starten de projecten vanuit bestaande templates. De bijzonderheden zijn eenvoudig door uw admin / keyuser aan te brengen. Wij voeren voor u de analyse uit om in detail aan te geven waarop uw aanpak afwijkt van de template aanpak.

 

De stappen die wij samen doorlopen:

 1. Vision & Scoping
 2. Delta analyse
 3. Besluitvorming aanpassing
 4. Training key-user admin
 5. Costom Made aanpassingen doorvoeren
 6. Data migratie
 7. Opleiden en uitrol
 8. Hyper care – ongoing support

 

“Rsam is een GRC wereldleider. Wij hebben dankbaar gebruik gemaakt van de standaard functionaliteiten. Uiteindelijk viel het aantal aanpassingen erg mee.”

– CFRO, dienstverlener –

Demo Aanvragen